Akre Group Danışmanlık  
ANASAYFA KURUMSAL BİYOGRAFİ LİNKLER SİTE HARİTASI SSS REFERANSLAR BİZE ULAŞIN
barkod tescili
 
Ad/Firma
Telefon
E-mail
Konu
Açıklama
 
 
SORU:
Kosher Sertifikalandırmada Haram Olarak Neler Görülür?
 
CEVAP:

1. Tırnağı yarık olmayan ve geviş getirmeyen dört ayaklı hayvanların et ve sütleri yasaktır. Buna göre karada yaşayan hayvanlardan "çatal ve yarık tımaklı olup geviş getirenler'' temiz kabul edilip yenilme'sine izin verilen türlerdir. Her iki özelliği birlikte taşımadığı için- deve, kaya porsuğu, tavşan ve domuz- bu kapsamının dışında tutulmuştur.Genel olarak söylemek gerekirse, yenilmesine izin verilen hayvanlar otçul hayvanlar olup vahşi-etobur hayvanlar yasak kapsamındadır. Hayvanın canı kabul edilen kan yeme yasağı da bu kapsam içerisinde sayılabilir.

2. Pulları ve yüzgeçleri bulunmayan balıkların etleri yasaktır. Başka bir ifadeyle, en az bir yüzgeci ve kolayca çıkarılabilen bir pulu olan ve sadece suda yaşayan türler, temiz ve yenilebilir kabul edilmiştir.Dolayısıyla kabuklu deniz ürünleri ile amfibik (hem karada hem de suda yaşayan) hayvanlar koşer değildir.

3. Tevrat'ta isimleri sayılan 24 kuş türünün eti ve yumurtası yasaktır. Buradan hareketle yasak kapsamında sayılmayan tüm kuşların yenilebileceğine hükmedilmiştir. "Pis bir şeyden sadır olan şeyler de pistir" ilkesi gereği, etinin yenmesi yasak olan kuşların yumurtları da yasak kabul edilmiştir.

4. Dört ayaklı ve kanatlı olup ayaklarını sıçramak için kullanan bazı böcekler hariç, tüm böcekler ve sürüngenler yasaktır. Fakat günümüzde izin verilen çekirge türleri kolayca tanınamayacağı için, pek çok kimse tarafından yenilmemektedir. Arı yasak bir böcek olmasına rağmen,arının yapmış olduğu bal "taşınan öz" olarak görüldüğü için yenilmektedir.

5. Bütün meyve ve sebzeler koşer olup2 et veya sütle yenilebilmektedir.

6. Etin sütlü ürünlerle pişirilmesi ve yenilmesi yasaktır. Tevrat'ta "oğlağı anasının sütünde pişirmeme" hükmü, "eti sütte pişirmeyin" şeklinde yorumlanmıştır. Hatta semaları birlikte pişmemişlerse bile her türlü et-süt karışımını yemek yasaklanmıştır. Etti ve sütlü gıdalan birlikte pişirmenin ve bu karışırndan aynı öğünde yemenin yasaklılık süresi tartışmalıdır. Musa ibn Meymun (Maymonides) ve bazı Yahudi bilginler, etti yedikten en az altı saat soma sütlü gıdalar yenilebileceğine hükmederken, bazı Yahudi otoriteler daha az bir zamanın gerekliliğini vurgulamışlardır. Doğu Avrupa ve Saferad Yahudiler, İbn Meymun'u takip ederken, bazı Alman Yahudileri üç saati, bazılan ise bir saati yeterli görmüşlerdir.

7. Kendiliğinden veya yaralanarak ölen hayvanlar (leş); Şohet tarafından kesilmeyen koşer hayvanların eti veya Şohet tarafından kurallara uygun olarak kesilen, ancak somadan bir kusur ve hastalığı ortaya çıkan hayvanların etleri yasaktır. Tevrat'ta Yahudilerin leş yemesi yasakla rurken, onu, yemesi için şehirdeki yabanaya (Ger Toşav) vermesine veya yahancıya satmasına izin verilmiştir. Bunun dışında Tevrat'ta yasak bir yiyecekten, satarak fayda sağlamlabileceğinin açıkça ifade edildiği başka örnekler de vardır. Örneğin, Çıkış'ta yer alan "kırda parçalanmış hayvanların (terefa) etinin yenilmemesi, köpeklere atılması" cümlesindeki "köpeklere atılması" ifadesi ile Levililer de geçen "kendiliğinden ölen ya da yabani
hayvanların parçaladığı bir hayvanın içyağının (helev) yenilemeyeceği, ancak başka amaçlar için kullanılabileceği" cümlesindeki "başka amaçlar için kullanılabileceği" ifadesi, en genel anlamda, "bu eti/iç yağını yemekte sakınca görmeyecek Yahudi olmayan birisine satılarak bir yarar sağlanabileceği" şeklinde yorumlanmıştır. Ancak bu durum, koşer olduğu halde, sonradan koşer olmasını engelleyen bir kusur ortaya çıkan ve Yahudilerce yenilmesi yasaklanan şeylerle ilgilidir. Yoksa bir Yahudi nin koşer olmayan bir hayvanı, yabancıya da olsa satması yasaktır.

8. Şarap, yabancılar tarafından üretilmiş veya putlara sunulmak üzere hazırlanmışsa yasaktır. Değilse, günlük gıdanın bir parçası, dini bayramların vazgeçilmez neşe kaynağı, keder giderici ve yüreği neşelendiren bir araçtır.

Risk Analizi İç Ortam Ölçümleri İş Sağlığı Ve Güvenliği Danışmanlığı Ts 18001 Danışmanlık

 

 
Sorularınız için: info@akregroup.com.tr
 
Güncel Yazı Kategorileri
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
Diğer İzin ve Lisans Hizmetlerimiz
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Hizmetleri
Bakanlık İzinleri ve Belgeleri
Ürün Belgelendirme Danışmanlık
Kalite Yönetim Sistemleri

iso 9001 İstanbul

 
 
kapasite raporu başvuru kapasite raporu belgesi
       
  Son Eklenen Makaleler Diğer Danışmanlık Hizmetlerimiz Akre Group Referanslar
 
Kosher Belgelendirme
Endüstriyel Tasarım Tescili
Patent Tescili Danışmanlığı
Marka Tescil Danışmanlık
Periyodik Kontrol Hizmetleri
Ortak Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri
Topraklama Raporu Danışmanlık
İşyeri Ortam Ölçümleri Danışmanlığı
İş Güvenliği Temel Eğitimi
Acil Durum Eylem Planı
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi
ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 16949:2002 Otomotiv Yönetim Sistemi
ISO IEC 17025 Labaratuar Akreditasyon Belgesi
10002:2004 Müşteri Şikayet..
OHSAS 18001:2007 Belgesi
ISO 13485:2003 Yönetim Sistemi
ISO 14001:2004 ÇYS Belgesi
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği
ISO 9001:2008 KYS Belgesi
İso Belgesi Ce Belgesi
  TSE Belgesi Marka Tescil
       
2008 Copyright© | Akre Group® Danışmanlık Eğitim Marka İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Yönetimi ve Gözetim Hizmetleri Tel: 0536 696 15 91 | 0216 533 86 87 Facebook'ta Takip Et   

İso Belgelendirme İso Belgesi Helal Belgesi Kosher Belgesi GMP Belgesi Kapasite Raporu CE Belgesi